Nezdravá výživa a zdravotné komplikácie

Potrava umožňuje ľudskému organizmu plniť funkcie potrebné pre prežitie, pohyb a rozmnožovanie. Tento fakt je všetkým známy a asi by bolo ťažké nájsť niekoho kto by tomu oponoval. 

Existuje však jeden faktor, ktorý je menej všeobecne známy a ktorý hrá rolu v kontexte človek, výživa a zdravie. Tento faktor nemusí byť úplne očividný a jeho praktické implikácie “voľným” okom v podstate neviditeľné.

V tomto článku sa pozrieme na stravovanie a výživu z historického, štatistického a biologického uhlu pohľadu, vďaka čomu získate multidisciplinárny náhľad na danú problematiku a to vám pomôže vidieť jasnejší obraz a budete vedieť presnejšie identifikovať hrozby ale aj riešenia.

Tiež sa dozviete o najznámejších, dostatočne preskúmaných a preukázaných dopadoch, ktoré môže nezdravá strava mať na viaceré systémy ľudského organizmu.

Ak eliminujete škodlivé potraviny z vášho jedálnička, môžete tým prispieť k znižovaniu rizika vzniku vážných ochorení. (Niektorí volajú tieto ochorenia “civilizačné“ – ako keby to bola nutná daň za to že môžeme žiť v civilizovanom svete. Celkom sofistikovaný spôsob prenesenia individuálnej zodpovednosti a tiež opomenutia vplyvu miliardových marketingových rozpočtov medzinárodných firiem predávajúcich “jedlo”. Na vine je “civilizácia”)

Áno, tento problém je vysoko nuansovaný a otvorený mnohým interpretáciám. Sú ľudia, ktorí sa na masovú poľnohospodársku produkciu pozerajú cez “okuliare” návratnosti investícií, iní chcú nakŕmiť čo najviac ľudí a to by bez takého Roundupu predsa nebolo možné, iní sú viac orientovaní na kvalitu produktu a jeho dlhodobé dopady na organizmus ale aj na životné a podnikateľské prostredie.

Tak alebo onak, sú k dispozici vedecké štúdie, ktoré preukazujú negatívne dopady dlhodobej a pravidelnej konzumácie určitých potravín a v tomto článku sa na nich pozrieme bližšie, ale ešte predtým, pozrime sa na faktor spomenutý v úvode.

Nebolo to až tak dávno kedy sa zdravá výživa zmenila na nezdravú

Nebolo to až tak dávno, kedy priemyselná revolúcia odštartovala zásadné zmeny, ktoré sa týkajú aj poľnohospodárskej produkcie, resp. produkcie jedla.

Faktor o ktorom teda hovoríme je čas. Ak priemyselná revolúcia, ktorú je možné označovať za udalosť so značnými dopadmi na zmeny v poľnohospodárskom systéme, začala v 19. storočí, znamenalo by to, že ubehlo ešte “len” zhruba 200 rokov odkedy produkujeme “priemyselne” jedlo. 

Stovky a tisícky rokov predtým bolo možné produkovať a konzumovať iba “bio” potraviny. Takže aj keď napríklad taký rafinovaný slnečnicový olej vyzerá ako samozrejmosť, pretože bol vo vašej kuchyni “odjakživa”, v skutočnosti to tak nie je. 

Ak máme tento faktor na pamäti popri tom ako sledujeme aktuálne štatistiky a prevalenciu “civilizačných” chorôb a ich stúpajúci trend, hovorí nam to niečo o tom, že pravdepodobne museli nastať zmeny v prostredí. Pretože 200 rokov je príliš krátka doba nato, aby sa zmenilo genetické pozadie ľudí, ktoré by mohlo byť príčinou takéhoto zvyšovania výskytu rôznych ochorení. 

Technologické riešenia ale umožnili produkovať viac, produkovať rýchlejšie a produkovať lacnejšie. A to je predsa výhoda, že? 

Áno, môže byť. Avšak…

Za akú cenu? 

Chemické pesticídy a herbicídy naozaj efektivne zvyšujú množstvo úrody, metódy priemyselného spracovania umožňujú produkovať rafinované oleje, múku, cukor a iné produkty a ponúkať ich cenovo dostupné pre väčšinu obyvateľov rozvinutých krajín. 

No, zatiaľ čo sa náš veľký svet hýbe, produkuje sa a predáva, jedla je (zatiaľ) dostatok, bolo by možno ľahké zabúdať na fakt, že spôsob produkcie jedla a stravovania sa, nemá v histórii obdoby. 

Avšak dlhodobé dôsledky “moderného” spôsobu stravovania pozorované z globálnej a národnej perspektívy nie sú natoľko zjavné, aby umožnili okamžite spozorovať potenciálne hrozby a efektívne k nim pristupovať.

Bežný človek štandardne nevníma svet z globálnej alebo národnej perspektívy, najmä pokiaľ stojí pred voľbou ako napríklad – použijem dnes … ? 

– rafinovaný slnečnicový olej alebo extra panenský olivový olej.

– Margarín alebo maslo.

– Sladený nápoj alebo minerálka?

Kým sa negatívne dôsledky takýchto nesprávnych volieb dostanú od spotrebiteľa cez zdravotníctvo cez štatistické úrady cez média a späť k spotrebiteľovi, môže prejsť značné množstvo času. 

Medzitým… Čo hovoria štatistiky dnes?

Štatistiky dopadu nezdravej výživy dnes

Diabetes 

International Diabetes Federation uvádza, že celosvetovo sa odhaduje 463 miliónov jednotlivcov (20-79 rokov), ktorí žijú s ochorením diabetes. 

1 z 2 prípadov je nediagnostikovaný. 

79% dospelých jednotlivcov s ochorením diabetes pochádza z krajín s nízkym a stredným príjmom.

Ochorenie diabetes spôsobilo 4.2 miliónov úmrtí.

Do roku 2045 sa odhaduje nárast počtu prípadov na 700 miliónov. [1]

Rakovina

Hyuna Sung, PhD et.al. [2] použili dáta z GLOBOCAN 2020 (online databáza štatistík výskytu a smrtnosti rakoviny, dáta z 185 krajín a 36 typov rakoviny), ktoré odhadujú 19.3 milióna nových prípadov rakoviny10 miliónov úmrtí na rakovinu v roku 2020.

Neurodegeneratívne ochorenia

Podľa Alzheimer Disease International, v roku 2020 existovalo 50 miliónov jednotlivcov žijúcich s demenciou. Tento počet sa má zdvojnásobovať každých 20 rokov, dosahujúc 82 miliónov v r. 2030152 miliónov v r. 2050.

60% prípadov jednotlivcov s demenciou je v krajinách s nízkym a stredným príjmom a do roku 2050 sa predpokladá nárast na 71%.

Každoročne, celosvetovo pribúda 10 miliónov prípadov demencie. (1 prípad každé 3.2 sekundy)[3]

Podľa Worldobesity.org sa v roku 2016 vyskytovali 2 miliardy jednotlivcov s nadváhou a 650 miliónov jednotlivcov s obezitou.

Celosvetová prevalencia obezity sa takmer strojnásobila od roku 1975 do r. 2016

Ak bude tento trend pokračovať, tak sa odhaduje, že v roku 2025 sa bude vyskytovať 2.7 miliárd prípadov nadváhy1 milarda prípadov obezity177 miliónov prípadov ťažkej obezity.
[4]

Vychádzajúc z uvedených štatistík by bolo možné tvrdiť, že čelíme značnému problému, ktorý má navyše stúpajúci trend.

A to boli spomenuté len 4 z mnohých “civilizačných” ochorení a aj tak sme napočítali stovky miliónov zasiahnutých ľudí, zatiaľ čo sa približujeme k miliardám.

Preukazovanie kauzálnych súvislostí medzi zložením stravy a zvyšovaním rizika vzniku ochorení podlieha vedeckým metodológiám a vyžaduje si dostatočné poznatky v daných oblastiach, to však neznamená že je hľadanie poznania a tvorenie riešení vyhradené exkluzívne len pre odborníkov a vedeckú komunitu.

Ďalšia vec je, v prípade že sa kauzalita nepreukáže a jednoznačne sa potvrdí, že nezdravá strava nemá určite žiadny súvis napríklad s Alzheimerovou chorobou, v najhoršom prípade síce ostaneme s nezodpovedanou otázkou, ale zato so zdravým stravovacím protokolom, resp. vedomosťami o tom ako ho vytvoriť a aplikovať

V prípade iných ochorení je zvyšovanie rizika a príčinnosť stravy preukázaná dostatočne spoľahlivo na to, aby sme na základe týchto informácii konali a aby sme tieto informácie šírili medzi čo najväčšie počty ľudí. 

Nezdravá výživa a zdravotné komplikácie

Pri skúmaní vplyvu zloženia stravy na zdravie a prevenciu chorôb je možné postupovať viacerými spôsobmi. 

Konkrétne dopady

Je možné skúmať konkrétne súvislosti, napríklad trans-tuky a zvyšovanie rizika srdcovo-cievnych ochorení. 

Používanie týchto priemyselne spracovaných tukov je v Európe od roku 2021 obmedzené na 2g trans-tukov na 100g celkového tuku v produkte. 

Výroba trans-tukov objavená v roku 1901. Podľa Zutphen Elderly Study[5] 2% pokles v množstve energie pochádzajúcej z trans-tukov je spájaný s 28% rozdielom rizika výskytu srdcového ochorenia po dobu 10-tich rokov. Vzhľadom aj na ďalšie štúdie potvrdzujúce škodlivosť trans-tukov, trvalo pomerne dlho kým sme sa dostali na 2g trans-tukov na 100g tuku.

Výroba trans-tukov je lacná a ich pridávaním sa vylepšuje chuť, textúra a trvanlivosť produktu. Teraz sa môžeme zamyslieť nad tým prečo sa až v roku 2021 začalo ich používanie v potravinách regulovať. (Štúdie o ich škodlivosti existovali už desaťročia predtým.)

Konkrétne súvislosti – poznáme látku a poznáme jej predpokladaný dôsledok, ktorému sa chceme vyhnúť. Ďalší príklad: diabetes typu 2 a pravidelná dlhodobá nadmerná konzumácia cukru a potravín s vysokým glykemickým indexom.

Ďalší postup môže byť nešpecifický – napríklad skúmanie dôsledkov deficitu minerálov, napr. horčika a vplyv tohto deficitu na celkovú funkciu a zdravie organizmu. V prípade nedostatku horčíka môže nastať hypokalciémia, hypokaliémia, alebo rôzne srdcové a neurologické prejavy. S nedostatkami horčíka sú spájané chronické ochorenia vrátane diabetes, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a osteoporóza.[6]

Podrobný opis funkcií a procesov, ktoré v tele vykonáva a s ktorými je spájaný horčík by sa zmestilo do celej knihy. 

A to je len jeden z tzv. makro minerálov potrebných pre funkciu organizmu. Medzi ďalšie makro-minerály patria vápnik, fosfór, sodík, draslík, chlorid a síra.

{ existujú aj mikro-minerály = tu je priestor pre prelinkovanie na zatiaľ neexistujúci článok o mikro mineráloch }

Okrem toho sú pre telo nevyhnutné aj vitamíny, ktoré sa takisto podieľajú na mnohých procesoch v organizme.

Niektoré vitamíny majú antioxidačné vlastnosti, čo pomáha neutralizovať ROS (Reactive Oxygen Species) a tým znižovať poškodenie buniek voľnými radikálmi (oxidatívny stres)

Zhrnutie nezdravej výživy a zdravotných komplikácií

Zdravá výživa znamená optimálny prísun určitých látok: vhodný pomer makroživín, a dostatok mikroživín – minerály, vitamíny, vláknina a tiež antioxidantov a rôznych fytonutrientov, ktoré zlepšujú fungovanie organizmu rôznymi spôsobmi.

Ak váš typický jedálniček neobsahuje tieto látky, je možné predpokladať, že sa stravujete nezdravo. 

Okrem toho je potrebné dávať pozor aj na potraviny, ktoré podporujú vznik zápalových reakcií, zvyšujú oxidatívny stres, boli priemyselne spracované alebo obsahujú umelé sladidlá či dochucovadlá. 

Študovanie a aplikovanie zdravej výživy v praxi je neustále prebiehajúci proces, avšak môže vám pomôcť žiť dlhšie, zdravšie a vitálnejšie. Netreba zabúdať na to, že väčšina vážnych dôsledkov nezdravej stravy sa môže prejaviť až po rokoch. Po tom čo už poškodenie nastalo. 


Preto je lepšie zobrať veci do vlastných rúk ešte dnes a odhodlane a trpezlivo pomáhať telu tak ako telo pomáha nám.

K zdravej a výživnej strave vám môže pomôcť aj jednoduchá pomôcka alebo náš domáci výživový poradca s názvom Ultrajedálniček, ktorý vám ukáže ako sa môžete dennodenne stravovať zdravo.

Štítky:

10 rýchlych a efektívnych odporúčaní
pre úspešných ľudí v kariére či biznise, ktorí sa chcú IHNEĎ lepšie cítiť a ešte lepšie vyzerať

( ... za ktoré mi klienti platia tisíce v mojich prémiových tréningových programoch)

Pripravili sme pre teba praktické PDF  so zoznamom najdôležitejších rád a tipov, ktoré som rokmi overil prácou s desiatkami až stovkami klientov, z ktorých väčšina schudla 3 - 10 kg za tri mesiace.

Tieto rady môžeš ihneď aplikovať do svojho života čo ti pomôže vyzerať a cítiť sa lepšie, schudnúť, mať viac energie a lepšiu kondíciu.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely vyriešenia vášho dotazu. Zásady spracovania osobných údajov

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.